Specialkost inom förskola, grundskola eller gymnasium - anmäl/avanmäl behov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du specialkost för barn/elever inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Läkarintyg/intyg måste bifogas i denna e-tjänst.

Elever i grund- och gymnasieskolan som önskar vegetariskt kost eller kost utan fläskkött erbjuds den ordinarie matsedelns vegetariska alternativ, här behövs inget läkarintyg/intyg. Undantag för barn i förskolan där en beställning måste göras i denna e-tjänst.

Det är vårdnadshavare eller myndig elev som ska anmäla och ansvara för att behov av specialkost lämnas in och anmäla eventuella förändringar av kost eller byte av skola.

När behovet av specialkost inte längre finns, var vänlig avbeställ i denna e-tjänst.


 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa