Samtycke till bild och film för lärarutbildning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Höganäs kommun samarbetar med Högskolan i Halmstad för att utbilda framtidens lärare och förskollärare. Som en del av sin utbildning gör studenterna praktik på våra förskolor och skolor och under praktiken använder högskolan en app som heter MOSO där studentens undervisning dokumenteras. Huvudfokus är alltid på studenten men barn/elever kan förekomma på video och/eller bild. Videosekvenser och foton där barn/elev förekommer och kan identifieras får enbart ske om vårdnadshavaren gett samtycke för sitt barn/elev. Samtycket är helt frivilligt och kan när som helst återkallas i den här e-tjänsten. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa