Budget- och skuldrådgivning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som kommuninvånare kommunicera på ett säkert sätt med budget- och skuldrådgivningen. 

Det här kan du få hjälp med

  • att sammanställa din ekonomiska situation
  • att hitta möjligheter att förbättra din ekonomi
  • att göra en budget
  • att hitta lösningar kring din skuldsituation
  • att förhandla med fordringsägare
  • att ansöka om skuldsanering.
  • att vid hyresskulder se över dina möjligheter att betala hyran och försöka nå en överenskommelse om fortsatt boende

När du har skickat in ett ärende kommer budget- och skuldrådgivaren kontakta dig. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa