Motverka ensamhet hos äldre - Ansökan om kompensation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Socialförvaltningen vill uppmuntra civilsamhället, dvs ideella föreningar, företag och enskilda personer,  att genomföra aktiviteter för att motverka ensamhet hos äldre. I denna e-tjänst kan ideella föreningar, företag och enskilda personer ansöka om ekonomisk ersättning i samband med att de utför aktiviteter för att motverka ensamhet hos äldre. Ansökan ska innehålla vilken summa som den sökande önskar kompensation för, vad den ekonomiska kompensationen ska täcka samt  vilka aktiviteter som ska utföras.

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa