Motverka ensamhet hos äldre - Ansökan om kompensation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Socialförvaltningen vill uppmuntra och bidra till att ideella föreningar och privatpersoner får en möjlighet att genomföra aktiviteter med syfte att motverka ensamhet hos personer 65 år och äldre boende i Höganäs. Aktiviteterna ska helst vara upprepade men om de är av engångskaraktär bör de genomföras inom kommunens gränser.  Ansökan ska innehålla vilken summa som den sökande önskar kompensation för, vad kompensationen ska täcka samt vilka aktiviteter som ska utföras. Uppföljning av den beviljade kompensationen sker vid årets slut.

 

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa