Fristående skola - ansökan om bidrag 2024

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här tjänsten använder du som bedriver fristående barn- och skolverksamhet i Höganäs kommun för att söka ekonomiskt bidrag för 2024. För att utbildningsförvaltningen ska kunna garantera att bidraget betalas ut den 20:e varje månad ska ansökan göras senast den 1:e i månaden. Ansökan görs utifrån elevantal per den 15:e i aktuell månad. Lista på barn/elever ska alltid bifogas ansökan med namn, personnummer samt placerings- och avslutningsdatum. Bidrag ansöks för barn- och elever folkbokförda i Höganäs kommun. Ansökan kan kompletteras fram till den 13:e varje månad. Vid behov av komplettering kontakta handläggare på utbildningsförvaltningen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • bifogad förteckning över barn/elever
  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa