Värmepump - anmälan om installation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla installation av värmepump

Anmälan krävs för installation av värmepump för bergvärme, ytjordvärme, grundvattenvärme och ytvattenvärme. (Luftvärmepump är inte anmälningspliktig). Se kommunens hemsida och miljöavdelningens informationsbroschyr om berg- och ytjordvärme ​​​​​för mer information om värmepumpsanläggningar.

Hur du kan använda e-tjänsten
E-tjänstens innehåll är anpassat till både borrare eller installatör och till anmälaren (oftast fastighetsägaren). Det är alltid fastighetsägaren  som är ytterst ansvarig för de uppgifter som lämnas, och det är därför denne som måste signera och skicka in anmälan. Installatören kan dock påbörja anmälan och sedan överlåta de sista uppgifterna och signeringen till fastighetsägaren. Beroende på vem som påbörjar ärendet kommer du därför nära slutet av e-tjänsten att få välja mellan följande två alternativ

► 1 - Installatören har påbörjat anmälan
Borrfirman eller installatören påbörjar e-tjänsten och fyller i de delar som kräver fackkunskaper. Sedan skickas en länk till anmälaren, som fyller i det som återstår och kan godkänna och skicka in ärendet. Båda parterna loggar in med BankID.

► 2 - Fastighetsägaren/anmälaren har fyllt i allt själv
Anmälaren loggar in med BankID och fyller själv i allt i e-tjänsten - det rekommenderas dock att anmälaren får detaljerad hjälp från en certifierad installatör.

Nödvändiga bilagor
Till anmälan måste du bifoga en karta över den planerade anläggningen. Värmepumpskartan är ett verktyg, där du kan planera anläggningen och sedan skriva ut den färdiga kartan.  Du kommer också sannolikt att behöva (om du inte bor långt ifrån andra) skriva ut grannmedgivanden, som dina närmaste grannar måste underteckna.

Avgift för anmälan
För arbetet med din anmälan tar miljöavdelningen ut en avgift, enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i Höganäs kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Teknisk info om: Borrhål och värmepumpsanläggning
  • En skalenlig karta där borrhål eller jordvärmeslingor har ritats in

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa