Hygienisk behandling - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du planerar att starta en yrkesmässig verksamhet där du använder stickande eller skärande instrument, till exempel akupunktur, fotvård, håltagning, piercing, rakning med kniv, tatuering eller liknande, måste du anmäla detta till kommunens miljöavdelning.  Läs gärna mer om vad du bör veta innan du startar en hygienlokal

Alla som bedriver verksamhet är enligt miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Egenkontroll är ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav. Syftet är att bedriva ett systematiskt och förebyggande arbete för att skydda människors hälsa och miljön. Exempel på områden som ska ingå i en egenkontroll är rutiner för hygien, städning och avfall.

Bilagor som ska bifogas anmälan

  • ​Planritning över hygienlokalen, som visar behandlingsplatser, fasta installationer som till exempel tvättställ för handtvätt, utslagsvask, utrymmen för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument, toaletter, städförråd med mera.
  • Beskrivning av hur ventilationen är utformad i lokalen.
  • Beskrivning av hygienrutiner vid ingrepp och behandling.
  • Beskrivning av rutiner för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument och redskap, uppgifter om sterilisatorns/autoklavens funktionskontroll samt uppgifter om hur riskavfall omhändertas.
  • Redovisning av vilken information som lämnas till kunder före och efter behandling.

Information om avgift

För arbetet med din anmälan tar miljöavdelningen ut en handläggningsavgift. Anmälan av en hygienlokal där stickande eller skärande redskap används debiteras enligt kommunens taxa för kontroll enligt miljöbalken.

Om miljöavdelningen vid granskningen av din anmälan kommer fram till att verksamheten inte omfattas av reglerna kan du ta tillbaka din anmälan, vilket innebär att du slipper betala.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa