Solarium - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du planerar att starta en yrkesmässig verksamhet med solariebäddar eller en artificiell solningsanläggning måste du anmäla detta till kommunens miljöavdelning senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. (En artificiell solningsanläggning definieras som en anläggning "avsedd för samtidig bestrålning av flera personer med artificiellt ljus, huvudsakligen i syfte att åstadkomma upplevelser av välbefinnande och avkoppling".)

Som solarieägare är du skyldig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar, men det är kommunen som har tillsynsansvaret över solarier. Fördjupad information finns på sidan med Strålsäkerhetsmyndighetens regelverk för solariesalonger och i Miljöavdelningens broschyr om solarium.

Bilagor som ska bifogas anmälan

  • ​Planritning över lokalen, som visar inredningen inklusive fasta installationer som till exempel toaletter, tvättställ för handtvätt, utslagsvask, städförråd med mera.
  • Beskrivning av hur ventilationen är utformad i lokalen.
  • Redovisning av vilken information som lämnas till kunder före och efter behandling.
  • Solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk standard SS-EN 60335-2-27, utg 7:2014.

Information om avgift

För arbetet med din anmälan tar miljöavdelningen ut en handläggningsavgift. Anmälan av en solarieverksamhet debiteras enligt taxa fastställd genom beslut i kommunfullmäktige. 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa