Registrering av medelstor förbränningsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som driver eller avser att driva en medelstor förbränningsanläggning måste informera tillsynsmyndigheten om anläggningen.

För att en förbränningsanläggning ska räknas som medelstor ska den ha en sammanlagd anläggningseffekt mellan 1 och 50 megawatt (MW). Mer information om medelstora förbränningsanläggningar, anläggningseffekt och registreringsplikt hittar du hos Naturvårdsverket. 

Den här e-tjänsten används för att registrera information om förbränningsanläggningar som kommunen är tillsynsmyndighet för.

Vem är tillsynsmyndighet?

Om förbränningsanläggningen används inom en verksamhet som Länsstyrelsen redan är tillsynsmyndighet för, är Länsstyrelsen också tillsynsmyndighet för förbränningsanläggningen som sådan. Du ska i så fall registrera anläggningen genom Länsstyrelsens e-tjänst.

Om förbränningsanläggningen inte ingår i en verksamhet eller anläggning som Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för, är kommunen är oftast tillsynsmyndighet för förbränningsanläggningen  

Om du är osäker på vilken som är din verksamhets tillsynsmyndighet, hör av dig till Länsstyrelsen eller till oss på kommunens miljöavdelning, så hjälper vi dig.

Information om avgift

För arbetet med registreringen tar miljöavdelningen ut en handläggningsavgift enligt taxa fastställd genom beslut i kommunfullmäktige.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa