Samtycke Drogpolicy Kullagymnasiet Elev

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kullagymnasiet vill erbjuda alla elever bästa möjliga undervisning och en möjlighet att uppnå goda studieresultat samt erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö. Enligt Arbetsmiljölagen är skolan jämförbar med andra arbetsplatser, och dess ändamål är att förebygga psykisk och fysisk ohälsa och olycksfall, men även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 

Användning av droger innebär en risk för den enskilde eleven men även för andra elever och personal. Användningen av droger kan påverka och vara avgörande för motivation, studieresultat, möjligheter till fortsatta studier och arbetsliv. Därför vill Kullagymnasiet markera ett ställningstagande där vi klart tar avstånd från bruket av illegala droger av alla slag. Vi verkar för en drogfri skoltid och skolmiljö. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa