Bli ombud i Medborgartjänsten för hemtjänst/särskilt boende - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med hjälp av den här e-tjänsten ansöker du som är god man, förvaltare, anhörig eller annan närstående om att kunna agera åt någon annan i medborgartjänsten.

Ansökan om stöd handläggs av Höganäs kommun och kan innefatta stöd så som särskilt boende (vårdboende), hemtjänst, avlösarservice, trygghetslarm och dagverksamhet. I medborgartjänsten kan du hjälpa en närstående/huvudman med att skapa ansökan, följa ärendet till beslut, se genomförandeplan och mer. Som god man/förvaltare förväntas du bifoga en pdf eller bild på ditt uppdrag som ska vara läsbart för handläggaren. Biståndshandläggaren kontaktar efter ansökan den enskilde som alltid måste samtycka.

Hur lång tid tar det?

Återkoppling av din ansökan sker inom två arbetsdagar. Handläggningstiden av ärendet varierar beroende på hur just din situation ser ut men sker så skyndsamt som möjligt. 

 

Hur lång tid varar samtycket?

Biståndshandläggare informerar i samtal med den enskilde om att samtycket till att någon annan agerar åt den enskilde i medborgartjänsten varar i max 6 månader och måste därefter ansökas om på nytt. Den enskilde kan närsomhelst dra tillbaka sitt samtycke.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa