Entreprenörsrapport för enskilt avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När en enskild avloppsanläggning är färdigbyggd måste en entreprenörsrapport skickas in till miljöavdelningen. I rapporten bekräftar den som har anlagt avloppet att anläggningen är byggd enligt de krav som har ställts i samband med ansökan eller anmälan. Rapporten ska därför fyllas i av den som har utfört den största delen av arbetet vid bygget av anläggningen, oftast en entreprenör med ett registrerat företag.  Rapporten innehåller också frågor om tekniska detaljer som kunden inte alltid är insatt i.

Först när miljöavdelningen har fått in den kompletta rapporten betraktas anläggningen som färdig, och om rapporten dröjer kan fastighetsägaren bli förelagd att skicka in den. 

Den som anlägger avloppet förutsätts dokumentera installationen genom att ta bilder under arbetets gång. Bilderna är viktiga vid bedömningen av entreprenörsrapporten.

Så här använder du e-tjänsten

► När ett företag har utfört arbetet

När det är en entreprenör som har utfört arbetet ska denne först logga in med sitt BankID och besvara frågorna. En länk skickas sedan till kunden, som granskar entreprenörens redogörelse och därefter signerar och skickar in rapporten.

► Om fastighetsägaren själv har utfört arbetet

Om fastighetsägaren har utfört installationen till sig själv måste fastighetsägaren logga in med sitt BankID och besvara frågorna och signera rapporten själv. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa