Anmälan föräldrautbildning ABC

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det finns få saker som är viktigare än relationen med våra barn. Att bygga starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden till att skapa trygga och självständiga barn. ABC är en föräldrautbildning som riktar sig till dig som har barn mellan 3-12 år. Nytt är också att vi erbjuder ABC tonår till dig med barn i ålder 13-18. Vi hoppas att den ska vara ett stöd för dig i den roliga och ibland utmanande uppgiften att vara förälder. Utbildningen riktar sig till föräldrar som kan behöva extra stöd i att hantera konflikter samt förebygga oro och rädslor.

Vi ser gärna att båda föräldrarna deltar i föräldrautbildningen för att skapa de bästa förutsättningarna för barnen.

ABC omfattar 4 träffar i grupp med andra föräldrar á 2,5 timme och är kostnadsfri för dig som kommuninvånare i Höganäs. 

Observera att du anmäler ditt intresse att delta. Efter inskickad intresseanmälan kommer du att bli kontaktad av samordnare med mer information.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa