Råd och servicesamtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För dig som är kommuninvånare i Höganäs erbjuder öppenvården Fyren råd och servicesamtal utan registrering i socialtjänstens register, dock är samtalen inte anonyma. Samtalen kan till exempel handla om familjesituationen, funderingar kring livet, skolan, oro kring droger eller andra bekymmer. Samtalen omfattas av tystnadsplikt, men personalen har en anmälningsskyldighet om oro eller misstanke finns att ett barn/ungdom far illa. Samtalen är kostnadsfria.

Du som är över 15 år kan själva komma på samtal men är du yngre än 15 år behöver du vårdnadshavares godkännande. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa