Ansökan om årsbidrag till kulturföreningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidraget kan sökas av föreningar och organisationer som arbetar med kontinuerligt utåtriktad verksamhet som riktar sig till alla kommunens invånare och besökare. Kultur- och fritidsutskottet värderar kvalitet, målgruppsarbete, publik räckvidd, delaktighet, tillgänglighet, nyskapande, mångfald samt ekonomi och andra resurser. Ansökan ska beskriva hur och i vilken utsträckning verksamheten planeras inom respektive bedömningsgrund.

Ansökan ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 31 oktober året innan ansökan avser. 

Läs mer om bestämmelserna kring årsbidraget här.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa