Ansökan om stöd till barn eller ungdom

LÄS MER

För att ansöka om stöd till barn eller ungdom måste du vara vårdnadshavare till den som ansökan avser.

Om det finns ytterligare vårdnadshavare måste även den andra vårdnadshavaren samtycka till att du ansöker om stöd.

Om personen som ansökan avser är över 15 år måste den unge samtycka till att du ansöker om stöd.

Du kan läsa om stöd till barn och ungdom på vår hemsida