Motverka ensamhet hos äldre 2023 - Uppföljning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Socialförvaltningen följer upp de medel som betalats ut för aktiviteter i syfte att motverka ensamhet hos äldre. Du behöver redovisa vilka aktiviteter som genomförts, hur många tillfällen ni träffats vid samt  hur många, unika äldre som deltagit i aktiviteter. Vidare behöver du bifoga kvitton för de utlägg du haft och sökt medel för.

Vi vill ha in din redogörelse senast den 8 januari 2024.

Socialnämnden kommer att få en rapport om hur medlen använts!

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa