Försörjningsstöd - ansökan om

LÄS MER

Alla som vistas i kommunen har rätt att ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd är ett tillfälligt ekonomiskt stöd när andra alternativ är uttömda. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi. Socialförvaltningen gör en utredning av behovet och fattar därefter ett beslut.

Vi kommer att hantera din ansökan direkt i vårt verksamhetssystem och därför kommer du att länkas till en extern webbplats för att göra din ansökan.

Du kan läsa mer om försörjningsstöd här: Försörjningsstöd – Höganäs kommun (hoganas.se)

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialforvaltningen@hoganas.se
+4642337100

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialforvaltningen@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation