Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Höganäs Kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan få bostadsanpassningsbidrag om du har ett funktionshinder som kräver att din bostad görs tillgänglig och anpassas för att du ska klara ett självständigt boende. Du kan få bidrag om du bor i hyreshus, i bostadsrätt eller om du äger ditt boende.

Du som har ett funktionshinder kan få bidrag för att anpassa din permanenta bostad. Du kan få bidrag för skälig kostnad som avser åtgärder i, och i anslutning till, bostaden som är nödvändiga för att ge dig möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

En anhörig eller annan person kan hjälpa dig med ansökan men måste då själv kunna logga in med e-legitimation.

 

Medgivande för att utföra anpassningen

Om du som sökande inte är ensam ägare av din bostad så måste du ha ett medgivande från den som äger bostaden tillsammans med dig. Om du till exempel äger ditt hus tillsammans med din sambo ska du visa att sambon samtycker till anpassningen.

Om du bor i hyresrätt ska du ha ett medgivande från din hyresvärd och den som står på hyreskontraktet för att genomföra anpassningen. Medgivandet ska vara skriftligt och det ska även framgå att den som äger bostaden lovat att inte kräva någon ersättning för att återställa anpassningen.

Om du bor i bostadsrätt måste du ha ett medgivande från bostadsrättsföreningens styrelse och den du eventuellt delar lägenheten med. Medgivandet ska vara skriftligt och det ska även framgå att den som äger bostaden lovat att inte kräva någon ersättning för att återställa anpassningen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation eller mobilt BankID
  • Medgivande från sammanboende och fastighetsägare
  • Intyg av arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare eller annan sakkunnig
  • Anbud/offert eller kostnadsberäkning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa