rePULSE Föräldrastöd i grupp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tycker du att det är svårt att vara förälder ibland? Kan du känna igen att du tappar humöret? Stress, arbetslöshet, separationer, det finns många orsaker och alla kämpar på så gott de kan. Att det här är något som berör många är tydligt. Bråk, gräl och olösta konflikter gör att orken sinar och man känner sig otillräcklig och hjälplös.

Kursen rePULSE Föräldrastöd syftar till att du som förälder ska få en större självkännedom för att inte bara förstå ditt egna agerande bättre utan även ditt barns. Förhoppningen är att kursen ska leda till bättre självkontroll så att du kan välja ditt beteende och styra din egen fjärrkontroll samt därigenom även hjälpa ditt barn. Att ha impulskontroll betyder inte att man ska undvika att säga vad man tycker och tänker. Impulskontroll betyder att man har kontroll över sig själv, och inte låter sig dras med av känslorna så att man säger eller gör saker som man ångrar efteråt. Vi kommer bland annat under kursen att ta reda på vad som väcker starka känslor hos dig och vad som gör att du ibland hamnar i svårigheter. Förhoppningen är att ni genom att ta del av varandras händelser i gruppen ska kunna stötta och hjälpa varandra genom grupparbete och diskussioner.

rePULSE Föräldrastöd består av totalt 11 träffar i grupp á 2,5 timme och är kostnadsfri för dig som är kommuninvånare i Höganäs.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa