Återfallsprevention Vuxna - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vuxenenheten erbjuder stöd för dig som vill ha hjälp att förhindra att återfalla i missbruk av alkohol, droger eller spel. I denna e-tjänsten kan du ansöka om insatsen Väckarklockan - Återfallsprevention. Väckarklockan är manualbaserad och innebär att man under 8 tillfällen träffas för att diskutera olika teman, kopplat till att förhindra återfall. Kursen innebär också till viss del hemuppgifter, som du utför mellan sessionerna.

Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och syftar till att förebygga återfall i missbruk. Metoden utvecklades av amerikanska forskare och började användas i Sverige under senare delen av 1980-talet.

Denna insats ges biståndslöst och innebär att den är tillgänglig för dig som är skriven i Höganäs utan att du behöver genomgå en utredning hos oss på Vuxenenheten. Det innebär att du inte registreras i socialregistret och att den ansökan du gör också tas bort efter att en socialsekreterare fått ta del av uppgifterna som krävs för att nå dig. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa