Ta emot en sommarjobbare - intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunen ska även 2024 erbjuda 200 skolungdomar sommarjobb i tre veckor. Som företagare erbjuds du att vara med i rekryteringen av dessa ungdomar genom att bidra med ett sommarjobb. Kommunen sponsrar er med 50% av vad lönen är hos de som anställs av kommunen. Sponsringen till er är 50% av det kommunen betalar i lön per timma. Lönen för 2023 var för de under 18 år 84 kronor och över 18 år 102 kronor. (2024 är inte klart ännu)

 Ni anställer enligt era avtal. 
De ska erbjudas jobb i tre veckor, totalt 90 timmar, samma som vi erbjuder de som får jobb i kommunen. Vi betalar inte ut ob på helger utan räknar det i tid (x1,5 och totalt kan det då bli färre arbetade timmar) så jobbar de hos er helger så räknar vi fler timmar då även när vi räknar timmarna hos er. 

Vi skriver en överenskommelse om sponsringen och när ni betalt ut lön så skickar ni lönespecifikation till kommunen. Det är underlagen för beräkning av belopp som utbetalas till er. Vi gör en utbetalning när sommarperioden är över, senast i oktober. 

Sista anmälan är 29 februari.
 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa