Skolsök förskoleklass läsår 24/25

LÄS MER

Här ansöker du plats till förskoleklass för ditt barn inför kommande läsår. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.  Ansökan ska lämnas in oavsett om du ansöker om plats på en kommunal eller en fristående skola. I ansökan ska du lista tre skolor i den ordning du helst vill ha dem. Om ditt barn redan har börjat i förskoleklass ska du inte lämna en ansökan. Om du vill kunna välja mellan både fristående och kommunala skolor behöver du inte bocka i någon ruta under rubriken Regi, utan tryck bara på nästa för att gå vidare.

De uppgifter du lämnar i ansökan registreras i kommunens elevregister. På vår hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter i kommunen Behandling av personuppgifter – Höganäs kommun (hoganas.se) och inom utbildningsnämndens verksamheter Utbildningsnämnden – Höganäs kommun (hoganas.se) 

Frågor om e-tjänsten

Höganäs Kommun
utbildningsforvaltningen@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
kommunen@hoganas.se