Skolskjuts för elever i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola för läsår 2024/2025

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som bor och går skola i Höganäs kommun kan ha rätt till skolskjuts mellan din folkbokföringsadress och skolan i anslutning till första och sista lektion. Du som är folkbokförd i Höganäs kommun och går på anpassad gymnasieskola i en annan kommun kan också ha rätt till skolskjuts. Om du saknar Bank-ID kontakta kommunens servicecenter för att få blankett "Ansökan om skolskjuts".

Du behöver göra en ny ansökan om skolskjuts för varje läsår. Ansökan för kommande läsår ska ha inkommit senast den 15 maj om du önskar att få ansökan handlagt innan skolstart. Höstterminen 2024 börjar den 12 augusti.

Det finns olika former av skolskjuts och reglerna är olika beroende på om du går på din närmaste skola eller har valt en annan skola i Höganäs. Du ska vara folkbokförd i Höganäs kommun för att omfattas av reglerna om rätt till skolskjuts. 

Höganäs kommun gör alltid en individuell prövning vid ansökan av skolskjuts. Elevens ålder, skolvägens längd, trafikförhållande, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet är underlag i beslutet om eleven är berättigad till skolskjuts. Med skolvägens längd avses den kortaste faktiska vägen mellan elevens folkbokföringsadress och skolan. 

Skolskjutsen i Höganäs kommun samordnas med kollektivtrafiken det vill säga med Skånetrafikens linjetrafik (busskort/resekort). De elever som inte kan åka med den kollektiva linjetrafiken åker med upphandlad skolskjuts.

Det är följande avståndsregler som gäller:

Förskoleklass

Årskurs 0

2,0 km

Grundskola, anpassad grundskola

Årskurs 1-3

2,0 km

Grundskola, anpassad grundskola

Årskurs 4-6

4,0 km

Grundskola, anpassad grundskola               

Årskurs 7-9 (10 på anpassad grundskola)          

5,0 km

Vill du läsa exakt vilka regler som gäller för skolresor i Höganäs kommun gör du det här.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Elev folkbokförd i Höganäs kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa