Ansökan om trädfällning på Höganäs kommuns mark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna önskemål om du vill att kommunen ska fälla ett träd som står på kommunens mark

 

Kriterier för bedömning av träd
Generellt är vi restriktiva med att tillåta fällning av träd. Varje enskilt fall bedöms för sig.

Varje träd bedöms utifrån följande kriterier:

  • Trädets betydelse för området som helhet
  • Trädets ekologiska och estetiska värden
  • Om de boende påverkas av trädet i området och om grannar är överens
  • Trädets kondition

Vi fäller inte träd för att de:

  • Fäller löv på privat fastighet
  • Skuggar ut privat fastighet eller solceller
  • Bidrar till alger eller påväxt av mossa och /eller lavar
  • Skymmer utsikt

Ansökan avser endast träd som står på kommunal gatu-, park eller naturmark och som förvaltas av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa