Skolskjuts för elever över 18 år i anpassad gymnasieskola läsår 2024/2025

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är folkbokförd i Höganäs kommun och går på anpassad gymnasieskola i en annan kommun kan ha rätt till skolskjuts. Om du saknar Bank-ID kontakta kommunens servicecenter för att få blankett "Ansökan om skolskjuts".

Du ska vara folkbokförd i Höganäs kommun för att omfattas av reglerna om rätt till skolskjuts. 

Du behöver göra en ny ansökan om skolskjuts för varje läsår. Ansökan för kommande läsår ska ha inkommit senast den 15 maj om du önskar att få ansökan handlagt innan skolstart.

Höganäs kommun gör alltid en individuell prövning vid ansökan av skolskjuts. Elevens ålder, skolvägens längd, trafikförhållande, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet är underlag i beslutet om eleven är berättigad till skolskjuts. Med skolvägens längd avses den kortaste faktiska vägen mellan elevens folkbokföringsadress och skolan. 

Skolskjutsen i Höganäs kommun samordnas med kollektivtrafiken det vill säga med Skånetrafikens linjetrafik (busskort). De elever som inte kan åka med den kollektiva linjetrafiken åker med upphandlad skolskjuts.

Vill du läsa exakt vilka regler som gäller för skolresor i Höganäs kommun gör du det här.

 

Frågor om e-tjänsten

Milla Andersson Kaarna
utbildningsforvaltningen@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
kommunen@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Elev folkbokförd i Höganäs kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa