Utlåtande från skolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Detta är en e-tjänst för dig som är skolpersonal och som har fått en begäran från en handläggare på socialtjänsten om att lämna uppgifter gällande ett specifikt barn.

När ett barn utreds och vid uppföljning av insatser behöver socialsekreterare i de flesta fall konsultera den pedagogiska kompetens som finns runt barnet för bedömning av barnets lärande och kunskapsutveckling.

Dokumentet har tidigare skickats ut i pappersform. För att göra processen kortare, enklare och säkrare har socialtjänstens Barn, Ungdom & Familjeenhet, i Höganäs tagit fram denna digitala version. Frågorna och hjälpavsnitten är hämtade från Socialstyrelsens BBIC-dokument "Utlåtande från skolan" och  "Konsultation med skolan". Dina svar kommer att underlätta utredningsprocessen och bidra till att barnet får det stöd den behöver och har rätt till. 

Eftersom ett barn som bor i Höganäs kan ha sin skolgång såväl i kommunal verksamhet som på en friskola och utanför kommungränsen,  så är denna e-tjänst utformad för externa användare. Det är viktigt att det är rätt personal som lämnar uppgifter om rätt barn. Därför behöver du använda dig av e-legitimation för att använda den här e-tjänsten. Du som arbetar med barn och ungdomar har inte möjlighet att vara anonym när du lämnar information till socialtjänsten. Men ditt personnummer eller dina kontaktuppgifter kommer inte att synas på det inskickade materialet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa