Omkoppling dagvatteninstallation - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst ska endast användas om du uppmanats av kommunen att åtgärda felkopplade stuprör, spygatter eller motsvarande. Vi behöver ritning eller skiss som visar ny eller ändrad ledningsdragning.

Vid andra ärenden gällande vatten- eller avloppsinstallation ska e-tjänsten Anmälan om vatten- och avloppsinstallation användas. Du kommer till denna e-tjänst genom att klicka på länken Anmälan om vatten- och avloppsinstallation användas .

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa