Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

LFT-utbildningen startar torsdagen den 19:e september, 17-19.30 på Fyren Öppenvård i Höganäs

Vad innehåller kursen?

Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT) är föräldraträffar för dig med barn i tonåren (11-17 år). Vid träffarna diskuterar vi tillsammans föräldrarollen utifrån ett kurshäfte med frågor och tips på redskap. Programmet har utarbetats i samarbete med föräldrar och bygger på deras erfarenheter.

Gruppträffarna består av följande teman:

 1. Intro

 2. Vad är det mitt barn försöker säga mig?

 3. Uppmuntran och beröm

 4. Hur överlever jag som förälder?

 5. Att skapa goda cirklar (1)

 6. Föräldraskap: Föräldrastil och ledarskap

 7. Att skapa goda cirklar (2)

 8. Från kontroll till koll

 9. Summering och avslutning

Kursen är gratis och består av nio gruppträffar där du får konkreta verktyg och utbyter erfarenheter med andra föräldrar. Som mest deltar 10 föräldrar i en grupp. Varje träff är runt två och en halv timme lång inklusive fika och leds av utbildade gruppledare. Kursen hålls i Fyren Öppenvårds lokaler på Storgatan 33 i Höganäs. 

Observera att detta är en intresseanmälan och att ditt deltagande bekräftas först efter vidare kontakt med kontaktpersoner. Kursen riktar sig till dig som invånare i Höganäs kommun.

Föräldraintervju i samband med gruppstart

I samband med gruppstart kommer du som anmält dig till kursen att bli intervjuad. Intervjun tar 30-60 med syftet att:

 1. Informera om kursens innehåll, vad man som förälder kan förvänta sig att få ut och vad som krävs av en som deltagare.
 2. Intervjua föräldern om ungdomen och familjesituationen. 
 3. Börja bygga en relation, skapa trygghet.

Har du frågor?

Kontaktpersoner/Gruppledare:

Line Öisjöen: line.oisjoen@hoganas.se

Johanna Sandgren: johanna.sandgren@hoganas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa