Vikariepoolen

LÄS MER

Här anmäler du ditt intresse för att finnas med i vikariepoolen för förskola, fritidshem samt kök.

Vikariesamordningen ska underlätta vikarieanskaffningen till de verksamheter som snabbt behöver en vikarie då ordinarie personal är borta kortare eller längre perioder. Du ska med kort varsel, kunna vikariera från några timmar till en längre tid. Samordningen ger också våra vikarier möjlighet att arbeta på flera arbetsplatser. Om behov finns i verksamheterna kan det innebära att jobba heltid.

Vem är du? 
Som person är du trygg, socialt kompetent och besitter en god kommunikationsförmåga. Du trivs med att ta ansvar och att arbeta självständigt. Höganäs kommuns ledord är kommunikation och koncerntänk. Det är en fördel om du bor i närområdet så att du är tillgänglig för arbete. 

När får jag besked? 
Det kan dröja innan vi hunnit gå igenom alla intresseanmälningarna. Om du blir aktuell blir du kallad på intervju. 
Du är alltid välkommen att kontakta oss! 

Den här e-tjänsten kräver ingen inloggning.