Vikariebanken

LÄS MER

Här anmäler du ditt intresse för att finnas med i vikariebanken som Höganäs kommuns rekryterings- och bemanningsenhet, Kulla Bemanning samordnar vikarier för vård och omsorg, LSS, kök, städ samt skola och barnomsorg.

Vikariesamordningen ska underlätta vikarieanskaffningen till de verksamheter som snabbt behöver en vikarie då ordinarie personal är borta kortare eller längre perioder. Du ska  med kort varsel, kunna vikariera från några timmar till en längre tid. Samordningen ger också våra vikarier möjlighet att arbeta på flera arbetsplatser. Om behov finns i verksamheterna kan det innebära att jobba heltid.

Vem är du? 
Som person är du trygg, socialt kompetent och besitter en god kommunikationsförmåga. Du trivs med att ta ansvar och att arbeta självständigt. Höganäs kommuns ledord är kommunikation och koncerntänk. Det är en fördel om du bor i närområdet så att du är tillgänglig för arbete. 

Rökfri arbetstid 
Inom Höganäs kommun har vi rökfri arbetstid vilket innebär att den tid du arbetar eller har paus är rökfri. Lunchrasten är undantaget. Om du röker får du tänka igenom hur du hanterar till exempel dygnsarbete hos brukare inom LSS eftersom rökning är förbjuden. 

Hygienföreskrifter 
Vi tillämpar även hygienföreskrifter för att undvika smitta och spridning av olika sjukdomar. Det innebär att vi har nolltolerans mot ringar, klockor och långa naglar, nagellack, lösnaglar, piercingar på handen med mera under arbetet inom vård och omsorg.

När får jag besked? 
Det kan dröja innan vi hunnit gå igenom alla intresseanmälningarna. Om du blir aktuell blir du kallad på intervju. 
Du är alltid välkommen att kontakta oss! 

Den här e-tjänsten kräver ingen inloggning.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten