Hederspris - ansök om eller nominera

LÄS MER

Höganäs kommun vill genom sitt hederspris uppmuntra och belöna insatser på kultur- och fritidsområdet. Hederspriset delas ut till personer bosatta inom kommunen eller vars kulturella verksamhet har anknytning till bygden.  Läs mer om Hederspriset här.

Ansökan och förslag ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 31 maj.

 

 

Du kommer gå igenom följande steg:

Föregående Nästa