Idrottspris - ansök om eller nominera

LÄS MER

Höganäs kommun vill genom sitt idrottspris uppmuntra ungdomar som har gjort en bra idrottsprestation eller något annat betydelsefullt för idrotten i Höganäs, till exempel som ledare. Pristagaren ska bo, vara verksam i, eller ha eller haft nära anknytning till, Höganäs kommun. Priset delas ut på Kulturnatten den tredje lördagen i september. Läs mer om Idrottspriset.

Ansökan och förslag ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 31 mars.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa