Keramiskt Stipendium - ansök om eller nominera

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Höganäs kommuns keramiska stipendium är avsett för enskild keramiker. Institutioner, fria grupper och motsvarande kan inte söka. Sökande ska vara permanent bosatt i Sverige och/eller ha sin huvudsakliga verksamhet i landet. Ansökan bedöms utifrån konstnärlig verksamhet och kvalitet. Ansökan och förslag ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 31 maj. ansökan kan göras under hela året. 

Ansökan bedöms utifrån konstnärlig verksamhet och kvalitet. Till ansökan ska CV, dokumentation och bilder bifogas. Beslutet fattas av en jury som består av två representanter från Höganäs kommun samt tre personer med erforderlig konstnärlig kompetens.

Läs mer om det keramiska stipendiet

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa