Keramiskt Stipendium - ansök om eller nominera

LÄS MER

Höganäs kommuns keramiska stipendium är avsett för enskild keramiker. Institutioner, fria grupper och motsvarande kan inte söka. Sökande ska vara permanent bosatt i Sverige och/eller ha sin huvudsakliga verksamhet i landet. Ansökan bedöms utifrån konstnärlig verksamhet och kvalitet.
Ansökan och förslag ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 31 maj.

Läs mer om det keramiska stipendiet

 

 

Frågor om e-tjänsten

Helena Holm
kulturochfritidsforvaltningen@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@hoganas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa