Kulturpris - ansök om eller nominera

LÄS MER

Höganäs kommun vill genom sitt kulturpris uppmuntra och belöna insatser på kulturområdet. Kulturpriset delas ut till en person, grupp eller organisation som erkänns för särskilt värdefulla insatser inom kulturens område. Pristagaren ska vara verksam i, eller genom sin verksamhet ha eller haft nära anknytning till, Höganäs kommun. Mer information Kulturpriset.

Ansökan och förslag ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 31 maj.

 

Frågor om e-tjänsten

Helena Holm
kulturochfritidsforvaltningen@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@hoganas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa