Kundsidor - vatten och avlopp

LÄS MER

         Här kan du som fastighetsägare både lämna uppgifter och se information

         gällande ditt vatten-/avloppsabonnemang.

 

  • Förbrukningshistorik av vatten i din fastighet

          Här kan du se din förbrukningshistorik av vatten och avlopp.

  • Avläsning av vattenmätare

          Här kan du registrera din aktuella mätarställning.

  • Min fakturahistorik

          Här kan du se en översikt över din fakturahistorik.

  • Mina ansökningar

          Här kan du titta på dina tidigare ansökningar.

  • Beställa ägarbytesblankett

          Här kan du påbörja din ägarbytesansökan, blanketten skickas sedan hem till dig.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kundnummer
  • Personnummer