Kundsidor - vatten och avlopp

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare lämna uppgifter och se information gällande ditt vatten- och avloppsabonnemang.

  • Se din vattenförbrukning
  • Se din förbrukningsstatistik
  • Lämna in din mätaravläsning
  • Se dina fakturor
  • Ladda ner blankett för ägarbyte

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kundnummer
  • Personnummer