SMS-avisering vattennät

LÄS MER

Vid driftstörningar och planerade underhåll informerar vi fastighetsägarna via sms. Du kan själv se vilka nummer som är registrerade för din fastighet samt lägga till och ta bort telefonnummer.

Hur har vi fått ditt nummer?
Mobilnumret hämtas från din telefonoperatör. Du får sms-aviseringar för de adresser som ditt mobilnummer är registrerat på.

Vill du ha aviseringar till en ytterligare/annan mobiltelefon?
Anmäl det via modulen nedan.

Vill du inte ha sms-aviseringar?
Avanmäl ditt mobilnummer via modulen nedan.

Vad händer när jag äger flera fastigheter?
Du som äger flera fastigheter kan lägga till och ta bort ditt mobilnummer för dessa med modulen nedan.

Vilka andra möjligheter finns med detta system?
Du kan få information om driftstörningar hos äldre anhöriga eller för obemannade anläggningar.

Kan jag få sms till oregistrerat kontantkort eller om jag har skyddat nummer?
Ja, anmäl ditt mobilnummer i modulen nedan.

Vilken typ av meddelanden kommer skickas ut?
Vi skickar ut information gällande driftstörningar och planerade underhåll för vatten och avlopp. Höganäs Energi skickar ut information gällande avbrott och underhåll för elnät, fjärrvärme och fiber. SMS-utskicken kommer inte användas till försäljning och marknadsföring med undantag för påminnelser gällande att ansluta sig till fibernätet.

 

Denna tjänst kräver ingen inloggning.