Anmälan till modersmålsundervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Rätt att delta i modersmålsundervisning har elever från årskurs 1 till och med  gymnasiet. Alltså inte elever i förskola eller förskoleklass. För att delta krävs att eleven har grundläggande kunskaper i språket och att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

För närvarande erbjuder Höganäs kommun modersmålsundervisning i följande språk:

Albanska Arabiska Bosniska
Danska Dari Engelska
Finska Japanska Kroatiska
Kurdiska Litauiska Persiska
Polska Serbiska Somaliska
Spanska Thailändska Tyska

Vid terminsstart kontaktas vårdnadshavarna med besked om tider och grupper. De som ansökt om modersmålsundervisning i ett språk med färre än fem anmälningar underrättas om att språket inte startar. Har ditt barn ett annat modersmål än de ovan uppräknade kan ni anmäla till det språket. När tillräckligt många anmäler sig, ordnas undervisning om lämplig lärare finns och eleverna uppfyller kraven för att få delta. Anmälningar tas emot under hela året.

Undervisningen sker oftast i åldersblandade grupper och är på den eller de skolor där flest elever med modersmålet i fråga finns. Höganäs kommun står inte för skolskjuts till den skola där undervisningen äger rum.

 

Senast den 15 maj  vill vi att du skickar in din anmälan via denna e-tjänst. 

Vill du läsa om hanteringen av personuppgifter kan du göra detta här.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa