Anmälan och avanmälan till modersmålsundervisning.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever från årskurs 1 till och med  gymnasiet har rätt att delta i modersmålsundervisning. Alltså inte elever i förskola eller förskoleklass. För att delta krävs att eleven har grundläggande kunskaper i språket och att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

För närvarande erbjuder Höganäs kommun modersmålsundervisning i följande språk:

Albanska Arabiska Bosniska
Kroatiska Serbiska Engelska
Japanska Spanska Litauiska
Persiska/Dari Polska Finska
Tyska Kinesiska  
     

Ni som vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning en gång och undervisningen pågår till och med åk 9 om inte vårdnadshavare väljer att avsluta undervisningen tidigare. Både ansökan och avslut av undervisning på modersmål görs via den här e-tjänsten. 

Det går att ansöka löpande under året men för att kunna erbjudas en plats i modersmålsundervisning vid terminsstart i augusti måste ansökan skickas in senast 15 maj och för terminsstart i januari senast den 15 november. Placering i undervisningsgrupp görs enbart vid terminsstart. Beslut om placering tas av enhetschef för modersmål. 

Vid placering kontaktas vårdnadshavarna av undervisande lärare med besked om tider och grupper. Undervisningen sker oftast i åldersblandade grupper och är på den eller de skolor där flest elever med modersmålet i fråga finns. Höganäs kommun står inte för skolskjuts till den skola där undervisningen äger rum.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa