Medflyttning av programpeng vid gymnasiestudier utomlands

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Studerar ditt barn vid en svensk gymnasieskola och önskar förlägga en del av gymnasiestudierna vid en av de svensk utlandsskolorna så gör du ansökan här.

Eleven och minst en vårdnadshavare måste vara folkbokförda i Höganäs under hela studievistelsen. Gymnasiestudierna ska ske antingen på det samhällsvetenskapliga programmet, naturvetenskapliga programmet eller ekonomiprogrammet.  Studierna ska inledas och avslutas genom skolgång i Sverige och motsvara och ersätta den utbildning som eleven genomgår i Sverige. Medflyttning av programpengen sker som längst ett läsår (två terminer).

Ansökan om medflyttning av programpeng vid gymnasiestudier utomlands måste ske minst tre månader före terminsstarten, men senast den 1 juni för besked innan semesterperioden. För ansökningar som inkommer under juni-juli ges besked under augusti månad.

Du kan hitta de fullständiga reglerna för medflyttning av programpeng här.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa