Förhandsbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förhandsbesked behövs främst vid åtgärder utanför detaljplan eller om man har för avsikt att stycka av en fastighet för framtida bebyggelse. Byggnadsnämnden bedömer om angiven plats är lämplig för den planerade åtgärden.

Det finns inget krav på förhandsbesked utan det är frivilligt att söka. Syftet är att du ska få ett första besked för att kunna fortsätta planeringen av bygget. Du skall vara medveten om att både projekteringen och granskningen vanligtvis kostar mer vid bygglov, än ansökan om förhandsbesked.

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Inkommer inte ansökan om bygglov inom den tiden upphör beslutet att gälla och du måste ansöka om ett nytt.

Här kan du läsa mer om kostnader för förhandsbesked.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa