Ansökan om subvention för trygghetsboende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten är för hyresvärd som vill ansöka om subvention för del av värd/värdinnas tjänst och gemensamhetslokal i trygghetsboende. Socialnämnden fattar beslut om subvention för varje enskilt objekt. I ansökan beskrivs verksamheten samt anges önskad subvention tillsammans med kostnadsunderlag för värd/värdinna och gemenskapslokal. Den exakta subventionen för värd/värdinna och gemensamhetslokal kommer att fastställas av socialnämnden med utgångspunkt från gällande riktlinjer. Nämnden kan begränsa subventionen för värd/värdinna om den anses för hög i förhållande till löneläget inom socialförvaltningen. Efter socialnämndens godkännande av subvention upprättas ett avtal mellan kommunen och hyresvärden.

Här kan du läsa mer om vilka riktlinjer som finns i Höganäs kommun.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa