Ansökan om subvention för trygghetsboende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten används av hyresvärd som vill ansöka om subvention av trygghetsboende. Ansökan görs hos socialnämnden i Höganäs kommun. Socialnämnden fattar beslut om subvention för varje enskilt objekt. I ansökan beskrivs verksamheten samt anges önskad subvention tillsammans med kostnadsunderlag för värd/värdinna och gemenskapslokal. Den exakta subventionen kommer att fastställas av socialnämnden med utgångspunkt från värdens/värdinnans lön och gemensamhetslokalens storlek. Nämnden kan begränsa subventionen för värd/värdinna om den anses för hög i förhållande till löneläget inom förvaltningen.

Här kan du läsa mer om vilka riktlinjer som finns i Höganäs kommun.

Efter socialnämndens godkännande av subvention upprättas ett avtal mellan kommunen och hyresvärden.

Utbetalning av subvention sker kvartalsvis.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa