Anmälan om eldstad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Installation av eldstad och rökkanal

Innan du ska installera eller ändra en eldstad och rökkanal, exempelvis braskamin, pelletspanna, måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden. Följande åtgärder rörande eldstäder kräver en anmälan:

Nyinstallation av eldstad och/eller rökkanal (skorsten)
Byte av eldstad
Byte av rökkanal (skorsten)
Installation av spisinsatts/braskasset i befintlig öppen spis
Byte av brännare i befintlig panna (byte av energislag till exempel från oljebrännare till pelletsbrännare)

Du får inte börja installera din eldstad innan du fått en kontrollplan med startbesked från byggnadsnämnden.
Efter installationen ska du kontakta en certifierad sotare för inspektion. När inspektionen är gjord ska du fylla i kontrollplanen och bifoga den tillsammans med godkänt besiktningsprotokoll.
Innan eldning i eldstaden sker första gången måste ett slutbesked ha utfärdats.

Aktuella priser

 

För mer information, klicka här.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa