Tillfällig övernattning i lokal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I samband med olika evenemang kan det finnas önskemål om att använda skolors lokaler till sovsalar. Räddningstjänsten måste godkänna ansökan ur brandsäkerhetssynpunkt. Vi behöver din ansökan senast 7 dagar innan tänkt övernattning. Du som skickar in ansökan är ansvarig för att alla deltagare och gäster informeras om säkerhetsföreskrifterna som gäller. Räddningstjänsten kan komma att göra besök på plats innan tillstånd ges. Räddningstjänsten kan också begära att vakande vakt ska finnas. 

Säkerhetsföreskrifter

 • Utrymningsvägar och brandredskap får inte blockeras
 • Dörrar i utrymningsvägar ska vara lätta att öppna i utrymningsriktningen och får inte vara låsta
 • Utrymningsvägarna ska vara markerade med genomlysta eller upplysta nödutgångsskyltar enligt svensk standard
 • Utgångsskyltarna ska hållas tända
 • Brandredskap kan behöva kompletteras efter räddningstjänstens anvisningar
 • Rökning, levande ljus och all form av öppen eld i lokalerna är förbjuden
 • Pyrotekniska artiklar eller lättantändligt dekorationsmaterial får inte förekomma i lokalen
 • Eventuell tillfällig elektrisk installation ska utföras av behörig installatör
 • Skolans ordinarie utrymningslarm ska användas
 • Vid behov ska vakande vakt utses
 • Mobiltelefon ska finnas tillgänglig hela dygnet
 • Personliga tillhörigheter, kläder och förläggningsmaterial får enbart förvaras i ”sovsalarna”

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa