Dödsboanmälan - ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som är dödsbodelägare ansöka om en dödsboanmälan.

En dödsboanmälan kan i vissa fall ersätta en bouppteckning om de tillgångar som den avlidne lämnar efter sig inte är tillräckliga för att täcka begravningskostnaderna och andra kostnader som har direkt anknytning till dödsfallet. Om dödsboets tillgångar överstiger 5 000 kr efter att begravningskostnaderna är betalda kan kommunen inte göra en dödsboanmälan.

En dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet.

 

Hur ansöker dödsboet om en dödsboanmälan?

Kontakta socialnämndens handläggare på telefon 042-33 71 00, telefontid mån-fre 9.00-9.30. Vanligtvis bokas sedan ett hembesök tillsammans med dig i den avlidnes bostad. Hembesöket är en del av socialnämndens utredning av förutsättningarna för dödsboanmälan och du får möjlighet att ställa frågor och få hjälp med din ansökan. Ansökan kan sedan göras här i e-tjänsten. 

 Checklista som kan vara till stöd för att ta fram de handlingar som ska bifogas ansökan finns längst ned till höger på denna sida.

 

Viktigt att veta som dödsbodelägare

  • Den avlidne ska inte ha varit ägare av någon fast egendom eller tomträtt.
  • Den avlidne ska ha varit folkbokförd och bosatt i kommunen.
  • De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningskostnaden.
  • Om dödsboets tillgångar överstiger 5 000 kronor efter begravningskostnaderna är betalda, eller om värderings- eller arvsfrågorna är komplicerade, kan inte dödsboanmälan upprättas.

Här kan du. läsa mer om dödsboanmälan

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation för bouppgivaren
  • Kapital- och räntebesked bank från dödsdagen. Även för ev. make/maka
  • Kontoutdrag från samtliga bankkonto. Även för ev.make/maka
  • Senaste inkomstdeklarationen. Även för make/maka
  • Senaste slutskattebeskedet. Även för ev. make/maka
  • Utdrag från Skattekontot. Även för ev. make/maka
  • Underlag för begravningskostnad
  • Försäkringsbrev om sådant finns

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa