Ansökan om dödsboanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som är dödsbodelägare ansöka om en dödsboanmälan.

En dödsboanmälan är en enklare form av bouppteckning som kan göras om de tillgångar som den avlidne lämnar efter sig inte är tillräckliga för att täcka begravningskostnaderna och andra kostnader som har direkt anknytning till dödsfallet.

Om dödsboets tillgångar överstiger 5 000 kr efter att begravningskostnaderna är betalda kan kommunen inte göra en dödsboanmälan. En dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet.

 

Hur ansöker dödsboet om en dödsboanmälan?

Du kan välja att göra förfrågan i den här e-tjänsten eller kontakta socialnämndens handläggare på telefon 042-33 78 56. Vanligtvis bokas sedan ett hembesök tillsammans med dig i den avlidnes bostad. Hembesöket är en del av socialnämndens utredning av förutsättningarna för dödsboanmälan och du får möjlighet att ställa frågor och få hjälp med din ansökan.

 

Viktigt att veta som dödsbodelägare

  • Den avlidne ska inte ha varit ägare av någon fast egendom eller tomträtt.
  • Den avlidne ska ha varit folkbokförd och boende i kommunen.
  • Inte röra ekonomiska medel innan beslut tagits om dödsboanmälan kan göras.
  • De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningskostnaden.
  • Om dödsboets tillgångar överstiger 5 000 kronor efter begravningskostnaderna är betalda, eller om värderings- eller arvsfrågorna är komplicerade, kan inte dödsboanmälan upprättas.

Här kan du läsa mer om dödsboanmälan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa