Ansökan om dödsboanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som är dödsbodelägare ansöka om en dödsboanmälan.

En dödsboanmälan kan i vissa fall ersätta en bouppteckning om de tillgångar som den avlidne lämnar efter sig inte är tillräckliga för att täcka begravningskostnaderna och andra kostnader som har direkt anknytning till dödsfallet.

Om dödsboets tillgångar överstiger 5 000 kr efter att begravningskostnaderna är betalda kan kommunen inte göra en dödsboanmälan. En dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet.

 

Hur ansöker dödsboet om en dödsboanmälan?

Kontakta socialnämndens handläggare på telefon 042-337856, telefontid mån-fre 8.30-9.30. Vanligtvis bokas sedan ett hembesök tillsammans med dig i den avlidnes bostad. Hembesöket är en del av socialnämndens utredning av förutsättningarna för dödsboanmälan och du får möjlighet att ställa frågor och få hjälp med din ansökan. Ansökan kan sedan göras här i e-tjänsten. 

Här finns en länk till checklista som kan vara till stöd för att ta fram de handlingar som ska bifogas ansökan.

 

Viktigt att veta som dödsbodelägare

  • Den avlidne ska inte ha varit ägare av någon fast egendom eller tomträtt.
  • Den avlidne ska ha varit folkbokförd och bosatt i kommunen.
  • Rör inte ekonomiska medel innan beslut tagits om dödsboanmälan kan göras.
  • De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningskostnaden.
  • Om dödsboets tillgångar överstiger 5 000 kronor efter begravningskostnaderna är betalda, eller om värderings- eller arvsfrågorna är komplicerade, kan inte dödsboanmälan upprättas.

Här kan du läsa mer om dödsboanmälan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa