Fixar-Malte kontaktförfrågan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du komma i kontakt med Fixar-Malte som är kommunens vaktmästarhjälp till pensionärer och personer med funktionshinder.

Rehabenheten i Höganäs kommun erbjuder fixartjänsten till personer som bor permanent i kommunen. Syftet med tjänsten är att förebygga fallolyckor i det egna hemmet.

Fixar-Malte utför begränsade uppdrag av enklare karaktär. Tjänsten ska kunna utföras av en person och inte kräva yrkeskunnig hantverkare. Fixartjänsten är avgiftsfri men var och en får själv stå för eventuella materialkostnader.

Tillsammans med Fixar-Malte kan du även göra en säkerhetsrond i ditt hem, vilket innebär att ni går igenom brandsäkerheten och ser över om det finns några halkrisker.

Vad finns det för begränsningar?

Servicen begränsas huvudsakligen till uppgifter inomhus och uppdragen ska inte ta mer än 30-60 minuter. I uppdraget ingår inte snöskottning, trädgårdsarbete, städning, fastighetsskötsel, tvätt, montering av möbler, montering av hjälpmedel, hämtning av hjälpmedel samt VVS eller elarbete. Fixaren får inte heller konkurrera med privata leverantörer som kan tillhandahålla liknande tjänster. Tjänster som normalt sett även yngre personer behöver anlita hjälp med omfattas inte heller. 
Fixar-Maltes tjänster utförs endast i ordinärt boende.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa