Anmälan av kontrollansvarig

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du kontrollansvarig (KA). I de flesta byggprojekt finns det krav på att du ska ha en kontrollansvarig till hjälp. För att kunna godkännas som kontrollansvarig av byggnadsnämnden ska den kontrollansvarige vara certifierad. Du kan gå in både som sökande och kontrollansvarig, båda behöver signera.

Här kan du läsa mer om kontrollansvarig.

Boverkets hemsida hittar du certifierade personer som är kontrollansvariga.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa