Ansökan om behörighet för utsättning av hushörn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det är viktigt att ett nytt hus, en tillbyggnad eller en anläggning byggs på rätt plats enligt beviljat bygglov. Den som utför utstakningen ska ha mätningsbehörighet och det är byggherren som gör ansökan.
Behovet av utstakning gås igenom vid det tekniska samrådet. Behövs utstakning så finns uppgifter om villkor och tidpunkt i byggnadsnämndens startbesked.

Aktuellt pris 2020
1300 kronor.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa