Ansökan om insatser för dig med funktionsnedsättning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som har en funktionsnedsättning och är berättigad till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller boendestöd i form av pedagogisk hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansöka om insats.

Även du som är vårdnadshavare, god man eller förvaltare kan göra ansökan med hjälp av e-tjänsten.

Vem omfattas av LSS?

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer som i vuxen ålder på grund av olycka eller sjukdom har fått en hjärnskada som innebär att personen har betydande svårigheter att förstå.
 • Personer som har andra varaktiga och stora fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som därmed behöver mycket stöd och hjälp.

Hur går ansökan till?

Du gör ansökan med hjälp av den här e-tjänsten. En handläggare för funktionsstöd utreder därefter ansökan och beslutar om insats och dess omfattning. När utredningen är klar får du skriftligt besked om beslut tillsammans med utredningen. Om du får avslag på din ansökan får du även information om hur du kan överklaga beslutet.

Tänk på att:

 • Handläggningstiden påverkas av om din ansökan med eventuella intyg är komplett.
 • Lämna aktuell adress och telefonnummer där kontaktperson kan nås dagtid.
 • När det finns två vårdnadshavare, måste båda samtycka till ansökan och signera den.
 • Ungdomar över 15 år ska samtycka till den sökta insatsen.
 • Ungdomar över 18 år ansöker själva om insatser eller får hjälp av god man, i sådant fall ska förordnandet av god man bifogas.
 • Eventuella fullmakter ska vara bevittnade.
 • Insatserna är kostnadsfria men du betalar själv för mat, hyra och dina kostnader i samband med aktiviteter.

Bifoga följande till din ansökan:

 • läkarintyg där diagnos och varaktighet framgår och
 • psykolog- och psykiatriutredningar som ligger till grund för diagnosen.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa