Rapportera utförda serviceinsatser för privata utförare enligt LOV

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är leverantör av serviceinsatser enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, rapportera in utförda insatser till socialförvaltningen i Höganäs kommun.

Leverantören för serviceinsatser ska varje månad rapportera antalet utförda timmar enligt biståndsbeslut för att ansöka om ersättning. För att garantera en säker hantering av personuppgifter rapporteras varje kund för sig.

För att använda e-tjänsten behöver du ha en e-legitimation kopplad till ditt företag.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa