Byta särskilt boende eller LSS-boende - ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som bor på ett så kallat särskilt boende (vårdboende) ansöka om att byta till ett annat särskilt boende inom Höganäs kommun. Här kan också du som bor på ett grupp- eller serviceboende inom funktionsstöd (LSS) inom Höganäs kommun ansöka om att byta till ett annat boende.

När du har fått besked om plats på ditt önskade boende behöver du kunna flytta in skyndsamt.

Även du som anhörig, god man eller förvaltare kan göra ansökan om byte av boende och du måste då logga in med e-legitimation för att kunna skicka in ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa