Beställning av hjälpmedel för tillfälliga besökare i Höganäs kommun

LÄS MER

Legitimerad personal i bosättningskommunen kan med hjälp av den här e-tjänsten göra beställning för uthyrning av arbetstekniska hjälpmedel. Det är bosättningskommunen eller landstinget som har förskrivning- och kostnadsansvaret för hjälpmedel. Hjälpmedel som kan förskrivas/hyras är vårdsäng, personlyft och/eller hygienstol dvs. de hjälpmedel som finns i Höganäs kommuns upphandlade sortiment av hjälpmedel. Under förutsättning att bosättningskommunen eller landstinget ger sitt godkännande handläggs insatsen enligt vistelsekommunens rutiner.

 

Vid behov av hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen klickar du här och vid behov av insatser enligt socialtjänstlagen klickar du här.

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Den enskildes personuppgifter
  • Inhämtat samtycke från den enskilde
  • Fakturaadress till betalare
  • Aktuell tidsperiod

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa