Beställning av hjälpmedel enligt HSL för tillfälliga besökare i Höganäs kommun

LÄS MER

Här kan du legitimerad personal i bosättningskommunen vars vårdtagare ska vistas i Höganäs kommun beställa hjälpmedel. Beställning via e-tjänsten kan även göras av privatpersoner som själva bekostar sitt hjälpmedel. Om du har hjälpmedel från din hemkommun och planerar att vistas i Höganäs kommun ska du ta med dina hjälpmedel till Höganäs. Om det inte är möjligt ska du kontakta legitimerad personal i hemkommunen som i sin tur gör beställning till Höganäs kommun.

Vid behov av hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen klickar du här och vid behov av insatser enligt socialtjänstlagen klickar du här.

 

Hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Privatpersoner samt legitimerad personal i bosättningskommunen kan med hjälp av den här e-tjänsten göra beställning för uthyrning av hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Det är bosättningskommunen eller landstinget som har förskrivning- och kostnadsansvaret för hjälpmedel. Hjälpmedel som kan förskrivas/hyras är de hjälpmedel som finns i Höganäs kommuns upphandlade sortiment av hjälpmedel. Under förutsättning att bosättningskommunen eller landstinget ger sitt godkännande handläggs insatsen enligt vistelsekommunens rutiner.

Vid behov av arbetstekniska hjälpmedel för att kunna utföra insatser enligt SoL och LSS ska kontakt tas med brukarens bosättningskommun/landsting. Det är även här bosättningskommunen/landstinget som har kostnadsansvaret enligt HSL.

I de fall förskrivning av hjälpmedel inte bekostas av bosättningskommunen eller landstinget kan Höganäs kommun hyra ut hjälpmedel till privatpersoner enligt Höganäs kommuns upphandlade sortiment av hjälpmedel. Hyrestagaren debiteras per månad och hjälpmedel. Förskottsbetalning gäller.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Den enskildes personuppgifter
  • Inhämtat samtycke från den enskilde
  • Fakturaadress till betalare
  • Aktuell tidsperiod

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa