Beställning av hjälpmedel för tillfälliga besökare i Höganäs kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här beställer legitimerad personal i bosättningskommunen uthyrning av arbetstekniska hjälpmedel till patient/vårdtagare som ska vistas tillfälligt i Höganäs kommun. Beställning via e-tjänsten ska göras i god tid innan planerad vistelse. Av säkerhetsskäl kräver e-tjänsten att du legitimerar dig med mobilt BankID som legitimerad personal. Det är bosättningskommunen eller landstinget som har förskrivning- och kostnadsansvaret för hjälpmedel. Hjälpmedel som kan förskrivas/hyras är vårdsäng, personlyft och/eller hygienstol dvs. de hjälpmedel som finns i Höganäs kommuns upphandlade sortiment av hjälpmedel. Under förutsättning att bosättningskommunen eller landstinget ger sitt godkännande handläggs insatsen enligt vistelsekommunens rutiner.

Vid behov av hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen klickar du här och vid behov av insatser enligt socialtjänstlagen klickar du här.

Vid behov av egenansvarsprodukter kan den enskilde kontakta Sportbanken via Servicecenter  042-337100.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Den enskildes personuppgifter
  • Inhämtat samtycke från den enskilde
  • Fakturaadress till betalare
  • Aktuell tidsperiod

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa